Of dat schilderen dan zinloos is of niet.
Waar mijn schilderijen over gaan?
Ik weet niet precies waar ze over gaan.
De verf gaat wel ergens over.
De verf gaat in ieder geval gelukkig over het linnen. Daarna over de vorige verflagen.
Iedere keer laag strijk ik met gelijkmatige penseel streken over het linnen. Heel veel lagen.
De randjes van de lagen spaar ik uit, dat worden de lijntjes . Soms werk ik er langer dan een jaar aan, eer dat het schilderij af is. De werken gaan wel over tijd, die op deze wijze opgeslagen is.

Ik heb een gereformeerde opvoeding genoten Als kind op zondag in de kerk lange preken moeten ondergaan. Waar zo'n preek over ging wist ik niet. Wel dat die preek, aan de ernstige gezichten om me heen te zien, over gewichtige woorden ging, heel veel gewichtige woorden. Om de duur van de tijd door te komen, ging ik meestal van alles tellen. Tellen om grip te hebben op die zeeen van tijd, waar ik blijkbaar steeds doorheen moest zien te komen.
Ik kon de stenen in de muur achter de dominee tellen, of de latjes in het houten dak werk. Of de hoofden van de mensen voor mij, en of de rijen met mensen voor me.
Een beperking was dat ik niet teveel met mijn hoofd mocht draaien.
Als ik klaar was met tellen begon ik weer op nieuw.

De eerste kleurlaag zorgt voor de hechting met het linnen. Wat de drager vormt van het schilderij, Telkens zet ik er weer een vlak op, zodat het schilderij dikker wordt.
De vorm waarin ik het doe heeft voor mij een gebouw vorm, waarin stilte is.
Misschien wel een kerk gebouw, waarin niet gepraat wordt.
Mensen zien er ook een opengeslagen boek in. Dat is het ook, maar dan zonder woorden, denk ik.

Ik zie de verf meer als materie, een middel waarmee ik de ruimte inneem.

Mijn eerste schilderijen waren geheel abstrakt.
Daar keerde ik me vanaf omdat ik die abstractie te inhoudloos vond.
Ik ging mijn kwast streken steeds meer naar een gebouw-met-dak-vorm dirigeren.
Ik zette die vormen op om mij zelf symbolisch onderdak te schilderen.

Op dit moment begin ik de vorm aan de buitenkant ,en schilder hem dmv van talloze lagen naar binnen toe.
Het schilderij groeit naar het midden toe dicht . Dan kan ik niet meer schilderen en is het schiderij af.

Over het onderscheid tussen natuur en geest gaat het wel. Tussen die van mij en de natuur.
In het werk van Kierkegaard kwam ik het volgende stuk tegen, in het verhaal : 'Wat we leren van de lely's in het veld en de vogels in de lucht.'
nl : 'Hoe komt het dat de vogel geen zorg heeft om zijn dagelijks brood? Omdat hij alleen maar in het ogenblik leeft, dus omdat er helemaal niets eeuwigs in een vogel is. Maar is dat wel een volmaaktheid? Hoe ontstaat daaar tegenover de mogelijkheid van zorg voor het dagelijks brood? Daardoor dat het eeuwige en het tijdelijke elkaar in het bewustzijn raken, of beter, daardoor dat de mens bewustzijn heeft. In het bewustzijn is hij eeuwig ver weg, ver boven het ogenblik uit. Geen vogel vloog zo ver. Juist daardoor wedr hij het gevaar gewaar waarvan de vogel geen vermoeden heeft. Daar de eeuwigheid er voor hem was, was er voor hem ook de dag van morgen. Door het bewust zijn ontdekt hij een wereld die de meest bereisde vogel niet kent : de toekomst.En als die toekomst door het bewustzijn opgenomen wordt in het ogenblik, dan verschijnt ook de bezorgdheid die de vogel niet kent, Want hoe ver hij ook vloog en van hoever hij ook terug keerde hij vloog nooit naar de toekomst en kwam nooit daarvan terug.
Omdat nu de mens bewustijn is, daarom is hij de plaats waar het eeuwige en het tijdelijke elkaar voortdurend raken, waar het eeuwige gebroken wordt in het tijdelijke. Daarom kan de tijd een mens lang vallen, omdat hij het eeuwige in zijn bewustzijn heeft en daarmee de ogenblikken meet. Maar voor een vogel valt de tijd nooit lang. Daardoor heeft de mens een gevaarlijke vijand, die de vogel niet kent: de tijd , een vijand. Ja een vijand of juist een vriend, aan wiens streven of aan wiens omgang een mens zich niet onttrekken kan omdat hij het eeuwige in zijn bewustzijn draagt en hij daarom de tijd moet meten.

Curriculum Vitae
2019 Janknegt Gallery groepstentoonstelling, 21 april 7 aug
2019 Acec gebouw Apeldoorn, groepstentoonstelling 11 mei - 23 juni,
Roggestraat 44 Apeldoorn Abstract
2019 PHK 18 20-1 -29-3 PrinsHendrikkade 18 Rotterdam, groepstentoonstelling

2018 PAN Amsterdam met Janknegt Gallery 18-25 november
2018 Contemporary Contemplations 3 Kunsthaus Erfurt, Erfurt, Duitsland
7 september- 2 november (groupshow)
2018 Contemporary Contemplations 2 Kunstquartier Bethanien Berlijn Duitsland
27 juli- 26 augustus (groupshow)
2018 Contemporary Contemplations 1 Arti et Amicitae Amsterdam
10 maart- 8 april (groupshow)
2017 IJzingwekkend, Kunsthal 45, Den Helder (groupshow)
2017 Utrecht Down Under, stand van hedendaagse Utrechtse kunst in
Werfkelders (groupshow)
2017 Schilderen Abstract, Kunstliefde Utrecht (groupshow)
2016 Thomas Brzon en Bas Lobik, Broft Gallery , (duo show)
21 feb-28 maart
2015 Nieuwe Liefde, Kunstliefde Utrecht, nieuwe leden tentoonstelling (groupshow)
2014 Abstract nur Malerei, Kunstliefde Utrecht (groupshow)
24maart- 21 april
2013 Drijfveer Schilderkunst Kadmium Delft (groupshow) 6 juni- 7 juli
2012 Bas Lobik- Emmy Beenken oorzaak- gevolg- oorzaak Galerie vd Berge Goes
7 januari- 4- februari (duo show)
2012 'Slow Freeze' Abstract minimal painting, Eric de Nie, Provinciehuis Noord-Holland
(group show) 3 november- 7 december
2011 Amerentske - Bas Lobik, 2 Schilders Galerie de Boog IJselstein
16 mei- 4 juli
2010 Mirjam Hagoort en Bas Lobik, Tekenen en Schilderen Galerie vd Berge Goes
(duo show) 27maart - 1 mei
2009 Vief Indicator 8 , 10 kunstenaars van de galerie, Galerie vd Berge, Goes
( group show ) 9 nov - 10 januari
2008 Fundamenta 1, 4 abstracte schilders Galerie Besselaar Utrecht ( group show) 12 maart- 28 april
2008 Schilder Bas Lobik GalleryMargalef &Gipponi Contemporary Art Antwerpen
Belgie (solo show) 3 april- 11 mei
2007 Boulevard Unica Babel, st Sophia, Utrecht (group show) 7 sept- 11 okt

Publicaties

Artikel verschenen in september 2012 in nr 58 van kM:
lees het hele artikel (pdf)

Videobeelden


website ontwerp en bouw: Haka Prins